Witamy Państwa na stronie Fundacji Koncept Europa!

Podstawowym założeniem Fundacji jest przybliżenie zagadnień związanych z rolą współczesnej Unii Europejskiej, w tym próba krytycznej refleksji nad Europą, jej granicami, tożsamością oraz przyszłością. Chociaż Polska już od ponad dekady jest członkiem Unii Europejskiej, to wciąż w znacznie słabszym stopniu niż nasi zachodni sąsiedzi możemy cieszyć się obiektywną i pogłębioną wiedzą o sprawach europejskich. Takiej wiedzy brakuje zwłaszcza w przestrzeni publicznej, poza murami uczelni czy na łamach ogólnodostępnych mediów. Nasza inicjatywa wychodzi naprzeciw tym brakom.

Fundacja założona została we wrześniu 2010 r. przez grupę absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, których zainteresowania skupiają się wokół tematyki integracji europejskiej. Jeszcze w tym samym roku zadebiutował w internecie niezależny portal informacyjny UniaEuropejska.org. Fundacja pozostaje właścicielem i wydawcą portalu.